Supermożliwości Twojego Umysłu

© Katarzyna Gozdek-Michaëlis


Supermożliwości Twojego Umysłu

Published by Agencja Wydawnicza Comes, 1993 - ISBN: 83-85486-21-6 (Nakład książki jest wyczerpany)

'Wielcy artyści niemal nigdy nie wychodzą ze szkół, a zawsze czerpią natchnienie z wielkiego życia krążącego w narodzie. Inaczej nie moglibyśby wytłumaczyć pojawiania się wielkich artystów w krajach, w których nie masz ni szkół, ni dzienników, ani nawet księgarni.' Adami Mickiewicz

W ostatnim dwudziestoleciu dokonano rewolucyjnych odkryć na polu neurobiologii, pracy mózgu, zrozumienia funkcjonowania świadomości i nieuświadomionej sfery naszej psychiki, w rozwijaniu kreatywności, poszukiwaniu nowatorkich rozwiązań na polu edukacji. Nastąpiło prze-ewaluowanie pojęć dytyczących inteligencji, które pozwoliły na szersze zrozumienie ludzkiego potencjału i możliwości jego świadomego rozwoju. Książka 'Supermożliwości naszego umysłu' jest owocem wieloletniej pracy autorki na polu psychoterapeutycznym, jak również jej uczestnictwa w pracach i badaniach angielskiego Stowarzyszenia na rzecz Efektywnego Afektywnego Uczenia (SEAL) i jest próbą syntezy wszystkich tych nurtów przeżywających swój bezprecedensowy rozkwit, nieznany w dotyczczasowej hostorii życia na ziemi.

Metody i nurty takie jak Sugestiologia, NLP, Cicha Droga, Przyspieszone Uczenie, oparte są na najnowszych badaniach nad warunkami harmonijnego funkcjonowania natury ludzkiej i łączą takie dziedziny jak Psychologia Humanistyczna, Joga, Kinezjologia Edukacyjna, Dotyk dla Zdrowia, hipnoza, medytacja, Psychosynteza, psychosomatyka, terapia kognitywno-zachowawcza i wiele innych.

Moim celem jest zapoznanie czytelnika z metodologią powstałą na bazie Sugestiologii i łączącą elementy z wymienionych dziedzin, oraz z fizjologią i psychosomatyką na bazie której powstają wszystkie dotychczasowe próby uczenia się w sposób niekonwencjonalny. Uświadomienie sobie roli fizjologii i psychosomatyki, czyli umiejętności osiągnięcia maksymalnego stanu otwartości umysłowej i bezstresowego nastawienia do nauki jest jednym z najważniejszych elementów na których opiera się filozofia szybkiego uczenia się. Ponieważ jest to pionierska dziedzina, każdy rok przynosi nowe rozwiązania i pomysły. W miarę jak nasza wiedza i zrozmienie siebie samych poszerza się i zatacza coraz to większe kręgi, jesteśmy coraz bliżej osiagnięcia ostatecznego celu – zintegrowania naszej psychiki i osiągnięcia stanu poczucia jedności i wewnętrznego pokoju.

Chciałabym, aby lektura tej książki zachęciła czytelnika do włączenia się do tego nowatorskiego nurtu, gdzie wszystkie drzwi stoją otworem i gdzie jest jeszcze tyle do odkrycia i tyle do zrobienia.

Książka jset zaproszeniem do pewnego wysiłku umysłowego, który można potraktować jako opłacalną inwestycję w samego siebie. Spróbuje ona dotrzeć do źródeł własnych wzorów myślowych i pozwoli ocenić ich użyteczność na dzień dzisiejszy. Będzie ona czasami podważała dotychczasowe poglądy na temat samego siebie i uświadomi, jakie mechanizmy wpłynęły na ukształtowanie wyobrażeń o własnych zdolnościach i możliwościach umysłowych. Zaproponuje, byś zajrzał do swego wnętrza nie z lękiem, ale z prawdziwą ciekawością i oczekiwaniem znalezienia tam rozwiązań przechodzących najśmielsze oczekiwania.

Żeby pojąć istotę odmiennego uczenia się, trzeba rozluźnić gorset 'prawd' i wierzeń dotyczących nauczania tradycyjnego, które znamy z autopsji, bo doświadczyliśmy go na własnej skórze...i które dawały jak do tej pory rezultaty na nasze potrzeby i miarę całkiem wystarczalne. Aby być w stanie wznieść się na na zupełnie inny poziom myślenia oraz istoty pojmowania nauki musimy dopuścić możliwość, że być może dotychczasowe sposoby uczenia i myślenia zaczynają byż niewystarczające....że zaczynamy z nich wyrastać. Ludzkość nie stoi w miejscu, jesteśmy w ciągłym rozwoju i pojęcia, które służyły nam dobrze do tej pory w procesie poznawania otaczającej nas rzeczywistości zaczynają nie pasować do zdarzeń, których jesteśmy wszyscy świadkami. Procesy ewolucyjne pędzą w szalonym tempie i musimy temu tempu dorównać. Innego wyjścia nie mamy. Naukowcy nie mają wątpliwości, że jesteśmy w przededniu odkrycia nowych praw i prawd na skalę być może większą niż kopernikowska.

Książka ta proponuje nowe rozwiązania w zakresie edukacji oraz uzmysłowienie sobie faktu, że wszyscy dysponujemy niewykorzystanym potencjałem umysłowym i psychicznym który warto uruchomić.

Tradycyjne szkolnictwo wpoiło w nas przekonanie, że sztuka uczenia się jest jedna i to, czego należy się uczyć i jak to robić, nie podlega dyskusji. Tymczasem, wszyscy jesteśmy indywidualnościami, o różnych potrzebach i motywacjach. W praktyce to, co wynosimy ze szkoły, nie bardzo do końca przystaje do tego, czego naprawdę potrzebujemy do szczęśliwego, harmonijnego życia. A jest to przede wszystkim umiejętność komunikowania się z ludźmi i życia z najbliższymi, szybkiego rozumienia i dostosowania się do zmiennych sytuacji życiowych, umiejętności myślenia, kreatywności, zrozumienia własnej natury oraz wyważonego sterowania własną stroną emocjonalną.

Chciałabym, aby lektura tej książki sprawiła żeby czytelnik zdał sobie sprawę, że jest w stanie sam wypracować metody optymalne dla siebie. Zaprasza więc do eksperymentowania i oderwania się od przestarzałych schematów myślowych, do pozwolenia sobie na ekstrawagancje myślowe wybiegające ponad to, co jest uznawane za 'normę'. Uprzytomni, ze potencjał każdego jest równy temu, co reprezentował Albert Einstein.... Jedyna różnica polega na tym, że Einstein zarażony był bakcylem zażartej pasji, niespożytej ciekawości i chęci zrozumienia uniwersalnych praw rządzących bytem i wszechbytem. Ciekawość ta doprowadziła go do wypracowania niekonwencjonalnych sposobów myślenia na interesujące go problemy co pozwoliło mu na skok kwantowy i wzniesienie się ponad wszystkie obowiazujące normy myślowe. Wszyscy mamy podobne możliwości. Wszyscy nosimy w sobie potencjał na wydobycie się z utartych i przeżytych struktur myślowych, które trzymają nas w swych okowach. Naszym zadaniem w nowym tysiącleciu jest wydobycie się z zaczarowanego koła, dotarcie do uniwersalnych zasobów wiedzy i uruchomienie stałego z nimi kontaktu.

Aby móc tego dokonać konieczne jest maksymalne zainwestowanie w siebie i przewaluowania swoich zasobów umysłowych, rozpoznania mechanizmów, które kierują naszą umysłowością, prawd, które przyjęło się za prawdziwe, innymi słowy na dokonanie niejako rachunku sumienia i wzięcia odpowiedzialności za swoje błedy i sukcesy oraz podjęcia decyzji wymiany przestarzałego modelu funkcjonowania na doskonalszy. Nie wszyscy będą mieli odwagę i ochotę ryzykować złożenie swego dorobku myślowego na ołtarzu ofiarnym....Tym, którzy spróbują, z czasem ukaże się unoszący się z prochów Feniks....transformacja zrozumienia istoty i celu życia, harmonia wewnętrzna, miłość, pokój i co najważniejsze, potencjał osiągania celów, zgodnych z uniwersalnym dobrem.

Książka 'Supermożliwości twojego umysłu' jest wielopłaszczyznowa i trafi do przekonania czytelników w różnym wieku i zainspiruje czytelnika do odkrywania własnych metod uczenia i dzielenia się zdobyta wiedzą i doświadczeniem.

Każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Uczeń szkoły średniej i student zetkną się z propozycją szybszych metod czytania, zapamiętywania, robienia notatek, bezstresowego zdawania egzaminów.

Czytelnik, poszukujący metod samodoskonalenia się znajdzie w niej nie tylko wiadomości o funkjonowaniu umysłu i funkcjonowaniu naszej struktury psychicznej, ale również metody na jej usprawnienie i uelastycznienie.

Rodzice dzieci przeładowanych faktologicznym materiałem szkolnym znajdą tu nowe pomysły, jak pomóc swoim pociechom i jak twórczo włączyć się w proces uczenia własnego potomstwa.

Szczegółwa metodologia przyśpieszonego uczenia, choć można ją z powodzeniem zastosować w zaciszu domowym, będzie przyciągała uwagę kadry ludzi uczących innych i oferowała nowe kierunki myślenia na temat uczenia.

Każdy nastolatek czy dorosły czytelnik, po zapoznaniu się z tą książką, po pewnym czasie stwierdzi wzrost wiary w siebie i swoje możliwości, odkryje przypływ nowych, świeżych pomysłów i entuzjazmu do ich realizowania.

SPIS TREŚCI

  • Umysł i jego nieograniczone możliwości
  • Na czym polega uczenie przyspieszone
  • Wewnętrzne zaprogramowanie do uczenia przyspieszonego
  • Harmonia fizyczna i umysłowa
  • Pamięć
  • Technologia ALFA – vademecum studenta
  • Twórcze notatki
  • Szybkie czytanie
  • Jak bezstresowo zdawać egzaminy
  • Porady dla przepracowanych
Client Informatieformulier

SAS Centre Hotline