Rozwiń Swój Genialny Umysł

© Katarzyna Gozdek-Michaëlis


Rozwiń Swój Genialny Umysł

Published by Wydawnichtwo J&BF, 1997 - ISBN 83-87447-28-5 (Nakład książki jest wyczerpany)

To niespotykana dotąd propozycja edukacji XXI wieku, oparta na nowych zasadach i filozofii zdrowego rozsądku, polegająca raczej na uczeniu organizowania procesów myślowych, samopoznaniu, odkrywaniu osobistych celów życiowych, umiejętności wykreowania harmonijnego życia, niż na kumulowaniu i zapamiętywaniu często niepowiązanej ze sobą logicznie wiedzy faktologicznej. Nie wystarczy bowiem traktować człowieka instrumentalnie i wrzucać do niego porcje przeżutej wiedzy jak do worka. Trzeba wyposażyć go w umiejętności sterowania własnymi procesami myślowymi, dać mu narzędzia do prowadzenia prawdziwie szczęśliwego życia, a wewnętrzna kreatywność i niezmierzony nasz potencjał zacznie wreszcie owocować i przynosić plony na niespotykaną dotąd skalę.

WSTĘP

Nowa filozofia zdrowego rozsądku

Nasza wizyta na Ziemi jest za krótka, żeby tracić czas na sprawy trywialne, o znaczeniu drugorzędnym. Owszem, trzeba sobie zapewnić wygody materialne na bazie których powstaje komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa, ale skierownie całego wysiłku i energii na pomnażanie dóbr materialnych i doczesnych jest samo w sobie puste i nie prowadzi do poczucia szczęścia, o które tak zabiegamy. Dowodzą tego życiorysy wielu sławnych ludzi, którzy po osiągnięciu sukcesu i zdobyciu zaplecza finansowego daleko wybiegającego poza ogólnie przyjętą normę, uznawali, że nie przyniosło im to spodziewanego poczucia spełnienia, zadowolenia i szczęścia. Okazało się, że nie nie tędy droga do osiągniecia dobrostanu, wewnętrznego spokoju i samozadowolenia, o które tak wszyscy zabiegamy i staramy się w swoim życiu urzeczywistnić. Sam fakt posiadania olbrzymiej fortuny nie zapewnia człowiekowi poczucia bezpieczeństwa i wewnętrznego ukontentowania. Przecież program telewizyjny można oglądać tylko z jednego odbiornika naraz, można prowadzić tylko jeden samochód w danym czasie. Pieniądze i komfort materialny niesłychanie ułatwiają życie, ale nie rozwiązują podstawowych potrzeb natury egzystencjalnej i duchowej. Te zaś są nam potrzebne do harmonijnego życia w równym stopniu jak powietrze. Artur Schopenhauer powiedział kiedyś: 'Szczęście należy do tych, którzy opierają się na własnym wewnętrznym źródle istnienia w samozgodzie; że wszystkie zewnętrzne źródła szczęścia są z natury swojej niepewne, zmienne, niestabilne, podlegające 'łutowi szczęścia'.

Nasza wiedza i osiągnięcia technologiczne są oszałamiające, przyprawiajce niemal o zawrót głowy. Istnieje gąszcz dziedzin naukowych drobiazgowo rozpracowanych, wnikających w głebię tematu bez dna i doprowadzonych do perfekcji. Potrafimy umieszczać satelity w przestrzeni i lądować na Księżycu. Odkryliśmy cząsteczki mniejsze od atomu i ujrzeliśmy najodleglejsze gwiazdy. Możemy oglądać telewizję wielkości pudełka od zapałek, nakręcać filmy telefonem komórkowym, porozumiewać się na odległość bez pomocy przewodu. Informacje o wydarzeniach na świecie ukazują się na całym globie w przeciągu minut...Komputery są narzędziem tak oczywistym i prostym w użyciu dla młodego pokolenia, jak liczydła były dla mojej babki. Mój niespełna trzeletni wnuczek potrafił sam zalogować się do internetu, wystukać stronę Bob The Builder, i z całym zadowoleniem zabawiać się proponowanymi tam grami. Umiemy przeszczepiać organy ludzkie i sprawiać, że serce i nerki człowieka będą funkcjonować wspomagane wszczepionym mechanizmem elektronicznym. Potrafimy przemieszczać się z kontynetu na kontynent w przeciągu paru godzin, a nie miesięcy, jak to było zaledwie kilka dzisiątków lat temu. Tempo rozwoju technologii zapiera dech w piersiach.

Jednak pomimo tego wybuchu możliwości technologicznych odnosi się wrażenie, że gatunek ludzki pozostaje jakoś w tyle za własnym cudownymi wytworami intelektu. Fobie nacjonalistyczne nabierają wszędzie niebezpiecznie wysokich temperatur. W każdej części globu toczą się lokalne wojny lub zamieszki, załatwiane w sposób nie mniej, a może nawet bardziej brutalny, niż to się odbywało w przeszłości. Stosunki międzyludzkie, czy to w rodzinie, lokalnej społeczności, w narodzie, czy na arenie międzynarodowej, są napięte, podsycane wzajemną nieufnością, brakiem chęci zrozumienia i znalezienia płaszczyzn współpracy. Ludzkość, z jej sposobem myślenia, poglądami, przekonaniami, odczuciami i zachowaniem nie zmieniła się od stuleci. Jesteśmy w dalszym ciągu samounicestwiającą się masą, gotową zabijać, gdy sąsiad nie podziela naszych poglądów religijnych, politycznych lub też w obronie swoich własnych. Te drastyczne, ale jakże popularne i na porządku dziennym postawy wynikają z konkretnych koncepcji, ideologii, przekonań, innymi słowy, z całego bagażu oprogramowań i schematów myślowych, które kontynuujemy bezkrytycznie jako spuściznę po naszych przodkach.

Najwyższy czas, aby zacząć rewidować stare schematy myślowe i wartości, które istnieją w naszej świadomości jako aksjomaty nie do podważenia. Najwyższy czas zacząć zadawać pytania co do natury naszego funkcjonowania. Potrafimy skonstruować fenomenalne technologicznie przedmioty użytkowe, które nie tylko ułatwiają codzienne życie, ale nim już w dużej część kierują. Doskonale wiemy i rozumiemy, jak działa odkurzacz i z jakich części jest skonstruowany. Potrafimy się nim posługiwać i sprawić, aby jego działanie zaoszczędziło nam czas i energię.

A czy w taki sam sposób pojmujemy własne funkcjonowanie? Czy potrafimy mieć taką samą kontrolę nad sobą, jak mamy nad przedmiotami użytkowymi?

Czy wiesz, co się dzieje w twojej głowie? Czy wiesz, co powoduje lęk przed egzaminami i jak się go pozbyć? A może wiesz, w jaki sposób ograniczasz się sam w osiąganiu sukcesów i zamierzeń? Wiesz w jaki sposób i dlaczego stawiasz sobie albo za niską albo za wysoką poprzeczkę do przeskoczenia i czasami nie wierzysz we własne możliwości? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, dlaczego reagujesz gniewem, gdy ktoś nadepnie ci na odcisk? A może domyślasz się, dlaczego powtarzasz te same błędy? Czy wiesz, jak programujesz własną rzeczywistość i stwarzasz problemy? Podejrzewam, że nie bardzo. Nadszedł czas, żeby przesunąć punkt ciężkości z eksplorowania świata zewnętrznego, w którym już osiągnęliśmy niespotykane sukcesy, do świata wewnętrznego, leżącego daleko w tyle za tym pierwszym. Nadszedł czas, aby zwolnić tempo i zacząć przypatrywać się samym sobie i z czasem odkryć mechanizmy funkcjonujące w naszym życiu i naszej świadomości. Nadszedł czas, żeby odkryć swoją prawdziwą naturę, ukrytą pod zwyczajowymi zachowaniami, układami, konwenansami, systemem wierzeń i poglądów, a o której dawno zapomnieliśmy w codziennej gorączkowej szarpaninie. Nadszedł czas żeby dotrzeć do swojego wewnętrznego życiodajnego źródła istnienia.

Tylko ta droga jest w stanie otworzyć przed nami nieoczekiwane rezultaty, odkrywając nasze talenty i zdolności, harmonię i spokój wewnętrzny oraz życie w zgodzie ze sobą i ze światem. Rozpocznij tę ekspdycję już teraz. Nie odkładaj jej na jutro. Jutro może cię tutaj nie być, a to, co osiągniesz dzisiaj, już będzie twoje na wieczność.

SPIS TREŚCI

Część Pierwsza:

 • Odkryj, co się dzieje w twojej głowie
  • Z mózgiem na ty
  • Półtora kilograma szarej masy
  • Jesteś właścicielem skarbu
  • Trzy mózgi zamiast jednego
  • Prawa i lewa półkula mózgowa
  • Na jakich falach pracujesz
  • Połączenia międzyneuronowe
  • Specyfika funkcjonowania mózgu
  • Siedem różnych typów inteligencji
  • Style uczenia się
  • Świadomość i podświadomość
  • Czy mózg jest hologramem?
  • Adam i Ewa
  • Globalny mózg
 • Mit rzeczywistości
  • Stopnie rzeczywistości
  • Relacja między dwoma poziomami rzeczywistości
 • Ekran telewizyjny w każdej głowie
  • Lustereczko powiedz przecie, czyli jak siebie widzisz
 • Oprogramowanie
  • czyli co wpływa na wewnętrzną produkcję filmową
 • Zniekształcenia myślowe
  • Wewnętrzny krytyk
  • Pozytywne myślenie

Część Druga:

 • Obudź swój śpiący geniusz
  • Jak się uczysz
  • Cel i motywacja
  • Szkoła, jak ją potraktować pozytywnie
 • Przekonanie i wiara
  • Strategie uczenia się
  • Jakie są twoje strategie uczenia sią
  • System sensoryczny
  • Oprzyrządowanie uczenia się – dojdź do swoich zmysłów
  • Dominujący system sensoryczny
  • Schematy doboru słów – twój system reprezentacyjny
  • Nauczycielu, poznaj style uczenia się swoich uczniów
  • Ruch oczu
  • Style myślenia
 • Różne inteligencje
  • Siedem inteligencji – w życiu osobistym i profesjonalnym
 • Talentobranie
  • Geniusze przeszłości
  • Co to jest natchnienie
  • Powszedni geniusze
  • Geniusz jako powołanie
 • Głowa pełna pomysłów. Kreatywne myślenie
  • Zaprojektuj swoją przyszłość
  • Vademecum kreatywnego geniusza
 • Przyśpieszone uczenie się – technika Alfa 2000
  • Filozofia
  • Kiedy nie uczysz się
  • Dlaczego nie jesteś chłonny
  • Prawa rządzące szybkim uczeniem się
  • Sekrety szybkiego uczenia się
  • Technika Alfa 2000 – język angielski
Client Informatieformulier

SAS Centre Hotline